ΜΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ


ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ
(Από 4-30 χιλιοστά και σε πολλές ποιότητες)

  

  

ΝΟΒΟΠΑΝ


 


MDF

OSB

ΜΠΕΤΟΦΙΛΜ