Οικονομικά Στοιχεία

2012ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2012
2013ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
2014ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ»
2015ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2015