ΞΥΛΕΙΑ ΣΚΕΠΗΣ
 
Χαγιάτια- Κολώνες- Φρούσια- Κιανόκρανα